Zatoki przynosowe

Od każdej połowy jamy nosowej odchodzą cztery zatoki.Te wyścielone błoną śluzową jamy kostne przechodzą przez wąskie otworki (ostia) do jamy nosowej tworząc tzw. kompleks ujściowo-przewodowy – kanałki łączące zatoki przynosowe z przewodem nosowym środkowym. Kompleks ujściowo - przewodowy stanowi anatomiczne „wąskie gardło” i pełni kluczową rolę w patofizjologii zapalenia zatok.

Zatoka przynosowa Nazwa łacińska Położenie anatomiczne
Zatoka szczękowa Sinus maxillaris w trzonie szczęki
Zatoka czołowa Sinus frontalis za dolną partią czoła
Zatoka sitowa Sinus ethmoidalis pomiędzy nasadą nosa i oczodołem
Zatoka klinowa Sinus sphenoidalis za komórkami sitowymi poniżej podstawy czaszki

Zatoki przynosowe są ściśle połączone z otaczającymi ich strukturami anatomicznymi, które również mają znaczenie w powikłaniach zapalenia zatok.