Oddychanie i wymiana gazowa

Najważniejsza funkcja dróg oddechowych polega na dostarczaniu tlenu do organizmu i wydalaniu dwutlenku węgla z krwi. Wdychane powietrze zawiera ok. 21% tlenu. Przy oddychaniu powietrze przepływa przez gardło, krtań, tchawicę i oskrzela aż do pęcherzyków płucnych (Alveolen). Tutaj następuje wymiana tlenu i dwutlenku węgla. Pęcherzyki płucne oplecione są gęstą siecią naczyń krwionośnych, tak że krew i gazy zawarte w powietrzu oddzielone są od siebie tylko cienką, przepuszczalną membraną. Oba gazy kierując się prawami fizyki płyną tam, gdzie ich koncentracja jest najniższa. W ten sposób krew pobiera część tlenu i wydala część swojego dwutlenku węgla do powietrza, które następnie jest wydychane.

Oddychaniem steruje centrum oddechowe w rdzeniu kręgowym przedłużonym (Medulla oblongata). Oddychanie odbywa się mimowolnie, bez konieczności myślenia o nim. Świadomie można co najwyżej wpływać na tempo i głębokość wdechów - wydechów oraz włączenie do oddychania mięśni oddechowych.

Zdrowa osoba dorosła wykonuje w stanie spoczynku około 12-15 wdechów i wydechów na minutę. W tym czasie serce przepompowuje całą krew z ciała do płuc i ponownie do organizmu.