Zwalczanie nadkażenia bakteryjnego

W przypadku nieskomplikowanego Rhinosinusitis, wywoływanego zwykle przez wirusy, stosowanie antybiotyków nie jest wskazane.

Ostre bakteryjne Rhinosinusitis u rzadko chorujących pacjentów nie zawsze jest wskazaniem do antybiotykoterapii. Wskazaniem do leczenia antybiotykami są natomiast:

  • ostre dolegliwości lub ich nasilenie po wstępnej poprawie,
  • gorączka powyżej 38,5°C,
  • grożące powikłania:
    • z przewlek�ymi chorobami p�uc
    • z brakami odporności lub immunosupresją
    • ci�kim schorzeniem podstawowym
  • u pacjentów z przewlekłymi chorobami płuc, brakami odporności lub immunosupresją, ciężkim schorzeniem podstawowym i szczególnych zagrożeniach.

W przypadku przewlekłego Rhinosinusitis należy zwrócić szczególną uwagę na kontynuowanie antybiotykoterapii co najmniej 8 dni po ustąpieniu objawów. Przy skomplikowanym przebiegu choroby koniecznym może się okazać wykonanie antybiogramu i zastosowanie określonych w nim antybiotyków.