Mechanizm ochronny i oczyszczający błony śluzowej dróg oddechowych

Drogi oddechowe są bezpośrednio powiązane ze światem zewnętrznym i są w związku z tym szczególnie zagrożone przez zarazki i czynniki szkodliwe. Reagują na to zagrożenie perfekcyjnym mechanizmem ochronnym i oczyszczającym nazywanym transportem śluzowo – rzęskowym, inicjowanym przede wszystkim przez błonę śluzową.

Dobrze ukrwiona błona śluzowa nosa przyczynia się do tych mechanizmów, ogrzewając i nawilżając wdychane powietrze oraz wyłapując zarazki. Włoski nosowe pełnią ponadto rolę filtra i wyłapują większe cząsteczki brudu.