Jama nosowa i zatoki nosowe

Jama nosowa (Cavum nasi) składa się z przedsionka nosa i jamy nosowej właściwej. Przedsionek nosa jest przednim odcinkiem nosa, pokryty jest skórą z włoskami i gruczołami łojowymi

Jama nosowa właściwa podzielona jest na dwie połowy przez przegrodę nosa. Na ścianie zewnętrznej każdej połowy znajdują się trzy małżowiny nosowe (Conchae nasales), ułożone jakby na trzech piętrach jedna nad drugą. Każda małżowina składa się z kostnego rdzenia i jest pokryta błoną śluzową. Błona śluzowa zawiera wiele naczyń krwionośnych, które w przypadku infekcji powodują obrzęk błony śluzowej i utrudniają oddychanie przez nos. Poniżej każdej małżowiny nosowej położone są dolny, środkowy i górny przewód nosowy.

Na górnej ścianie jamy nosa i częściowo na górnych małżowinach nosowych znajdują się receptory węchowe (Regio olfactoria). Stąd ciągną się cieniutkie nerwy węchowe poprzez kostną blaszkę sitową aż do ośrodka węchu w mózgu. W tylnej części jama nosowa przechodzi w część nosową gardła, położoną powyżej języczka.