Definicja

Zablokowanie ujść (ostii) w ramach ostrego Rhinosinusitis, prowadzące do zaburzeń wentylacji i odpływania wydzieliny z zatok przynosowych, sprzyja powstawaniu nadkażenia bakteryjnego, prowadzącego do ropnego Rhinosinusitis. Do blokady ostii przyczyniają się obok obrzęku błony śluzowej dróg oddechowych także indywidualne czynniki anatomiczne, jak np. skrzywienie przegrody nosowej (dewiacja przegrody nosowej), wąskie ujścia lub polipy.

Przy częściowo albo całkowicie zamkniętej zatoce i patologicznym tworzeniu wydzieliny, mechanizm transportu śluzowo-rzęskowego zamiera. W przypadku braku lub zmniejszonej wentylacji niedobory tlenu prowadzą do powstania kwaśnego środowiska w zatokach przynosowych, przez co wydzielina staje się bardziej lepka, a ruchy rzęsek – wolniejsze. Gromadząca się wydzielina jest idealną pożywką dla bakterii. Wirusy albo bakterie mogą dodatkowo same albo przy pomocy produktów przemiany materii zaburzać aktywność rzęsek.

Wskazówką, że mamy do czynienia z infekcją bakteryjną są dolegliwości utrzymujące się dłużej niż 10 do 14 dni, nagłe nasilenie się objawów po początkowym zmniejszeniu się symptomów infekcji wirusowej oraz zastąpienie wodnistej wydzieliny ropnym śluzem.