Anatomia i fizjologia układu oddechowego

Układ oddechowy dzieli się na górne i dolne drogi oddechowe. Do górnych dróg oddechowych zaliczamy:

  • jamę nosową (Cavum nasi),
  • zatoki przynosowe (Sinus paranasales),
  • krtań (Larynx) oraz
  • gardło (Pharynx).

Dolne drogi oddechowe sięgają od strun głosowych w krtani aż do płuc.

Anatomia górnych dróg oddechowych

Nos składa się z zewnętrznej części chrzęstnej i wewnętrznej części kostnej. Część kostną tworzą różne kości czaszki:


Budowa błony śluzowej dróg oddechowych

Zarówno jama nosowa, jak i zatoki przynosowe, a także oskrzela są wyścielone tą samą, wielowarstwową błoną śluzową.